Paylaş
Aşağa gitmek
avatar
Admin
Admin
Mesaj Sayısı : 720
Rep Gücü : 40038
Kayıt tarihi : 05/02/10
Nerden : Sen ? :)
Kullanıcı profilini görhttp://Forumexpert.Tk

GamersFirst (G1) Hakkında Bilmeniz Gerekenler Önemli!!!!

Bir Ptsi Haz. 14, 2010 8:58 am
Ho?geldiniz;G1 hakk?nda sizi tamamen bilgilendirmek
amaçl? to*** açm?? bulunmaktay?m.
G1'in nedemek oldu?unu ne hediyeler verdi?i k?sm?n? geçiyorum?.
ßenim de?inmek istedi?im konu gamefirstten nas?l hesap ac?l?r,acilan
hesaba nas?l char?m?z? ekleyebilir ve nas?l ko sitesi -gamefirst
aras?nda char?n?z?n ba?lant?s?n? kurabilece?inizi göstece?im.

--------------------------------------------------------------------------------

GAMERSF?RST hesab? açma;
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Bu siteden gamersfirest hasab? açmakla ba?l?yoruz.
Sa? tarafta login k?sm?n?n alt?nda Sign Up Now seçene?ine t?kl?yoruz.
sizden bir form doldurman?z? istiyor alttaki resim gibi
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Arkada?lar username de isminizin sonuna istedi?iniz bir rakam koyun
benim usernamelerin sonunu rakams?z bitürlü yapamad?m
buarada yukarda k?rm?z? bir yaz? yaz?yorsa kabul olmamm?? demektir ba?ka
bir?ey koyman?z laz?m.
?imdi hesabimizi yap?land?rd?k.
mailimize bir onaylama kodu gelecek.
mailimize login oluyoruz birde ne görelim bir mail gelmi? gamerfistten.
usernameniz,?ifreniz ve item seal/unseal ?ifrenizde içindedir.
dileyen saklayabilir,dileyen güvenlik gerekcesiyle silebilir sizin
karar?n?zd?r.
emaildeki link e t?kl?yoruz ve onayl?yoruz.
Hesab?m?z aç?lm?? bulunmakta ama i?imiz daha bitmedi.
?imdi gamerfirst sitesinden acm?? oldu?umuz ?d ye login olal?m bakal?m
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

login olduk ve yukardaki ss deki gibi bir ekranla kar?? kar??ya
geldiniz.
knight Online World yaz?s?na t?kl?yoruz
t?klad?k kar??m?za bir sayfa geldi size sayfan?n ss sini hemen
veriyorum;
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

SS deki gibi bir ekran gelecek kar??n?za.
bende usernamenin alt?nda bir id yaz?yor çünkü ben önceden char?m?
yönlendirdim diye siz ona bakarak kafan?z? kar??t?rmay?n?z
bu SS'de ayn? sayfan?n ayn? bölümüdür..
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

SS'de gördü?ünüz gibi Add Existing Account butonuna bas?yoruz.
yeni sayfada bakt?k ki
Username:
Password:
Link Code:
diye 3tane soru var.
?imdi diyeceksiniz Username password ve link code'a ne yazaca??z.
arkada?lar Knighttaki ?uan kulland???n?z char?n?z?n Id sini ve
passwordunu yazacaks?n?z.buras? çok önemlidir lütfen dikkat ediniz.
Link Code nedir?Link code son zamanlarda hep duydu?umuz kafam?z?
kar??t?ran g1 yönlendirme kodudur
Alla alla bu link code u nerden bulaca??m diyen arkada?lar içinse
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
sitesine giriyoruz. ?uan kulland???m?z char?n id pass ?n? yaz?yoruz ve
mykolu aç?yoruz.
mykolda ?u yaz?y? göreceksiniz;
G1 Yönlendirme Kodu
GamersFirst hesab?n?za bir Knight Online World hesab? eklemek için bir
yönlendirme koduna ihtiyac?n?z vard?r.
[ Yönlendirme Kodu Al ]
yönlendirme kodu al yaz?s?na t?kl?yoruz.
kar??m?za birden bu ekran ç?kt?.
bize gizli sorumuzdan birini soruyor.
cevab?n? yazarsak yeni ekranda yönlendirme kodu yaz?yor.
o yönlendirme kodunu al?yoruz
gamerfirstte yukarda bizden link code istiyordu ya i?te oraya yaz?yoruz
link code'yi.
?imdi char?m?z yönlendirilmi? bulunmakta arkada?lar
a?a??daki ss'de ki gibi char?m?z?n bütn bilgilerini gamerfirstten
görebiliriz ve güzel tarafi de?i?iklikler yapabiliriz.
En güzelide ne biliyor musunuz.
ko sitesindeki id niz hacklendi?i zaman gamerfirst üzerinden char?n?z?
tekrar kurtarabiliyorsunuz.
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Arkada?lar linkleri t?klamal? b?rakt?m cünkü reklamlardan
göremeyebilirsiniz diye

--------------------------------------------------------------------------------


Eklemeler

Ekleme1(15 ?ubat 2008):g1 den nas?l ?ifre de?i?tirecez,de?i?tirirken
hangi gizli soruyu soruyor gibi sorular bana gelmeye ba?lad?.cevab?n?
veriyorum
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

yukar?daki resimdeki gibi detailse bas?yoruz
Status: Active

Password: ******** Change Password
Buy Premium for this account!

böyle bir yaz? göreceksiniz Change password yaz?yor ona bas?yoruz.
bizden gizli sorumuzun cevab?n? ,eski ?ifresimizi ve yeni yazaca??m?z
?ifreyi ard?ndan yeni ?ifreyi tekrarlamam?z? istiyor.
arkada?lar bu bo?luklara knight?n bilgilerini yazacaks?n?z g1 in de?il.
yani char?n?z?n ?d si gizli sorusunun cevab?n? ve yazmak istedi?iniz
?ifreyi yazacaks?n?z.
Ekleme2(16 ?ubat 2008) G1'e kay?t olurken CAPTCHA k?sm?nda do?ru
yaz?yorum ama kabul etmiyor napmam gerekiyor diye soranlar oluyor..
cevab?Surprised ekrandaki görüntülerde harf büyükse büyük yaz?n yani
büyük-küçük harf yaz?l?m?na dikkat edin dizeler aras? bo?luk vard?r
ordada space[bo?luk]tu?unu kullanman?z gerekiyor kesinlikle birle?ik
yazmayacaks?n?z.
Ekleme3(28 ?ubat 2008)Arkada?lar gamersfirst üzerinden email
de?i?tiremeyenler için ekleme yap?yorum.
Knightonlineworld sitesinden email de?i?tirmeye kalkt???m?zda g1
sitesine yönlendiriyor aynen ?öyle;

Greetings, G1 Gamer!

Need to change your email address?

Here's how to do it:

1. Log into G1
2. Go to the "My Account" section of "My G1"
3. Choose "Change Email"
4. Answer your G1 security question and enter your new email address
5. Click the "Change it!" button
yani ister istemez g1 sitesinden email de?i?tirece?iz.
g1 sitesine giriyoruz login oluyoruz
login olduktan sonra bizim My G1 ekran? aç?l?yor.
bu ekranda yukarda "My Games","My Accaunt","My Support" yaz?yor biz "My
Games" e giriyoruz
ekranda bunun gibi görünecektir,
G1 Nickname:xxxxxx

Email Address: [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Change Email

Password: ********** Change Password

Account Status: Active

"Change Email"e bas?yoruz g1 gizli sorumuzun cevab?n? veriyoruz ve yeni
email adresini yaz?yoruz
Sorun ya?ayanlar için umar?m yararl? olur
Eklemeler devam edecektir her geçen gün..
A?a??daki Al?nt? k?sm? char takaslar?nda g1 sistemi yüzünden yapman?z
gerek ek ?eyleri söylemektedir,
rica ediyorum alttaki k?sm?da okuyun hacklenme yüzdeniz çok azalacakt?r


--------------------------------------------------------------------------------

Buras? Al?nt? olan k?s?md?r.

Arkada?lar bilindi?i üzere art?k hacklenmek zor tabi i?ini bilenlere
nas?l m? G1 sayesinde ama bunun bir dezavantaj?da var kimi
arkada?lar?m?z bunu bilmiyor olabilir..Charlar?n?z nas?l hacklenmicek mi
? Herkes deneyebilir KO resmi sitesine girin id pass girin e?er sa?
taraftaki ekranda

G1 Yönlendirme Kodu
GamersFirst hesab?n?za bir Knight Online World hesab? eklemek için bir
yönlendirme koduna ihtiyac?n?z vard?r.
[ Yönlendirme Kodu Al ]

Diye yaz? göreceksiniz o kodu al?n niye mi ? O kodu al?nca siz tüm
bilgileriniz kar?? tarafa versenizde G1 hesab?n?n bilgilerini vermeden
char?n?z?n ?ifresi falan de?i?tirilemez ama itemlar gider sadece..

Ama baz? uyan?klar charlar? satarken bu kodu al?p size vermezlerse
yand?n?z..Siz ?ifre de?i?tirmek istedi?inizde G1 e yönlendirir ve sizde
char?n G1 hesab? olmad???ndan ?ok olursunuz..

Hem avantaj? hemde dezavantaj? var herkes dikkatli olsun.Yani
Yönlendirme Kodunu ald?n?z m? charla ilgileri de?i?tirmek için siz
i?lemlerinizi G1 den yapacaks?n?z

--------------------------------------------------------------------------------

sistemde de?i?iklikler oldu?u sürece sizi bilgilendirmeye çal??aca??m
s?k?lmadan tamamen okudu?unuz için ben te?ekkür ederim.
?yi Forumlar
Sayfa başına dön
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz